واحد مدیریت خرید و تدارکات تضمین می کند که تمام محصولات، لوازم و خدمات مورد نیاز کسب و کار، خریداری شده و کالاها در انبار نگهداری می‌شود. این واحد مسئول کنترل هزینه های کالاهای سفارش داده، کنترل سطح موجودی و ایجاد روابط قوی با تامین کنندگان و خدمات دهندگان است. سامانه خرید و تدارکات راهبران تمام فرایندهای مرتبط با خرید در سازمان را از درخواست و سفارش خرید کالا و خدمات تا دریافت آن و صدور فاکتور پرداخت را مدیریت و تسهیل می‌نماید. همچنین این سامانه، فروشندگان و داده های مهم آنها را با اطلاعات تمام معاملات کسب و کار، متمرکز و یکپارچه می‌کند و به سازمان ها در خصوص آنچه که باید بخرند و اینکه چه مقدار و چه وقت آن را بخرند کمک می‌نماید

قابلیت های سامانه خرید و تدارکات

 • تعریف گروه های کالا و خدمات به صورت سلسله مراتبی و کدگذاری بر اساس آن
 • امکان تعریف فرایند درخواست خرید و بومی سازی براساس سازمان مربوطه
 • تعریف مشخصات کالا و خدمات با امکان تعریف شناسه هایRFID برای هر کالا
 • امکان معرفی واحدهای شمارش
 • ثبت درخواست خرید کالا و خدمات توسط متقاضی
 • تکمیل برگ سفارش کالا و خدمات بر اساس درخواست دریافت شده از سمت متقاضی و ارسال به منظور تشکیل پرونده خرید
 • تشکیل پرونده خرید کالا و خدمات با امکان تعریف الگوی سرفصل های اعتباری و عوامل افزاینده و کاهنده
 • امکان تخصیص یک یا چندین کارشناس بر روی هر پرونده خرید
 • امکان تعیین سطوح دسترسی کارشناسان برای هر پرونده براساس درختواره نقش­ ها در سامانه کنترل دسترسی
 • قابلیت ثبت خریدهای جزئی
 • تعیین روش خرید (استعلام، مناقصه محدود، مناقصه عمومی، ترک تشریفات، انحصاری)
 • ثبت اطلاعات استعلام های صادره به همراه مجوز مربوطه و تعیین برنده از میان پیشنهادات رسیده
 • ثبت ارجاع سفارش به تامین کننده منتخب
 • ثبت وضعیت های مختلف روی پرونده های خرید
 • امکان ثبت مجوز روی پرونده­های خرید با امکان الصاق انواع ضمائم
 • امکان تعریف مایل استون های دلخواه در فرایند خرید
 • امکان معرفی تامین­کنندگان به همراه ثبت کلیه مشخصات در دو بخش حقیقی و حقوقی و امکان گروه­بندی تامین‌کنندگان به صورت سلسله مراتبی
 • ثبت مشخصات مناقصه یک بخشی و چند بخشی به همراه ثبت ضمائم، اسناد، کمیسیون و مجوزهای مربوطه روی پرونده خرید تعریف شده در بخش خرید داخلی
 • ثبت آگهی‌های منتشر شده به همراه امکان انتخاب روزنامه و ذخیره تصویر آگهی
 • ثبت اطلاعات اسناد فروخته شده مربوط به هر مناقصه
 • امکان ثبت اطلاعات زمان­بندی مناقصات (انتشار آگهی، فروش اسناد، نهایی کردن، دریافت پیشنهاد، افتتاح پاکات و ....)
 • امکان ثبت وضعیت برای هر مناقصه (درجریان، تجدید، ابطال و برنده)
 • امکان تخصیص و مشاهده ضمانت‌نامه­های مربوط به هر مناقصه از میان ضمانت نامه­های ثبت شده در سامانه خزانه­داری
 • امکان ثبت تمامی اطلاعات پیشنهادات رسیده و تعیین برنده مربوط به هر (بخش) مناقصه
 • ثبت مشخصات قراردادهای ریالی/ ارزی به همراه کلیه ضمائم براساس ارجاع سفارش
 • امکان تعریف و انتخاب مجوز
 • امکان تخصیص یک یا چندین کارشناس برای هر قرارداد
 • امکان تعیین سطوح دسترسی کارشناسان برای هر قرارداد براساس درختواره نقش­ ها در سامانه کنترل دسترسی
 • قابلیت ثبت زمانبندی و تائید پیشرفت تحویل کالا/خدمات براساس رسید انبار ثبت شده در سامانه انبار
 • امکان انتخاب وضعیت های مختلف قرارداد
 • امکان ثبت جرائم هر قرارداد و تعیین نحوه جبران آن
 • قابلیت ثبت گارانتی­های هر قرارداد
 • امکان انتخاب چندین تامین کننده برای هر قرارداد
 • تعریف انواع شاخص های ارزیابی برای قراردادها و تخصیص آن روی هر قرارداد
 • امکان انتخاب ضمانت نامه­های مربوط به هر قرارداد براساس اطلاعات سامانه خزانه­داری
 • امکان تعریف و ثبت اطلاعات اقلام هر قرارداد
 • ثبت پروفرما برای هر قرارداد ارزی
 • ثبت و تمدید سفارش برای هر پروفرما
 • قابلیت ثبت اطلاعات بیمه­نامه
 • ثبت و تمدید اعتبار اسنادی
 • ثبت اسناد حمل به همراه کد کالا و تعداد، برای هر بخش رسیده از اجناس
 • ثبت ترخیص مربوط به هر بخش از کالاهای رسیده
 • امکان تعریف انواع عوامل افزاینده/کاهنده پلکانی و غیر پلکانی وابسته به هزینه و یا مستقل
 • ثبت درخواست پرداخت ریالی/ارزی (قطعی، علی­الحساب و پیش­پرداخت) برای قرارداد، پرونده خرید و ارجاع سفارش نقدی به همراه صدور خودکار سند حسابداری
 • امکان انتخاب انواع هزینه برای هر درخواست پرداخت با امکان ارجاع به اقلام رسید انبار
 • امکان انتخاب سرفصل اعتباری ثبت شده در سامانه بودجه و اعتبارات براساس الگوی پرونده خرید و یا بدون استفاده ازآن
 • امکان انتخاب ابلاغ اعتبار ثبت شده در سامانه بودجه و اعتبارات بر اساس سرفصل اعتباری برای هر درخواست پرداخت و محاسبه خودکار مانده ابلاغ با اعمال کنترل های لازم
 • امکان انتخاب و محاسبه خودکار عوامل افزاینده/کاهنده براساس الگوی پرونده خرید و یا بدون استفاده ازآن
 • قابلیت ثبت برگشت از خرید و صدور خودکار سند حسابداری
 • امکان ثبت درخواست استرداد سپرده برای هر پرونده خرید و قرارداد به همراه صدور خودکار سند حسابداری
 • امکان تسویه خودکار اسناد غیر قطعی
 • امکان صدور خودکار سند پرداخت برای کلیه مراحل و ارسال به سامانه خزانه داری
 • محاسبه هزینه انجام قرارداد در اسناد صادر شده روی قرارداد بر اساس نرخ اقلام قرارداد
 • امکان مشاهده فرایند گردش درخواست پرداخت
 • امکان ممیزی و تائید/ واخواهی درخواست های پرداخت به صورت کلی یا انتخابی
 • تهیه کلیه گزارشات مربوط به ماده 169 (معاملات فصلی) و تهیه فایل اکسس برای ارسال به دارائی با امکان ذخیره فایل اکسس نهایی شده
 • گزارش گیری از فرایندهای خرید براساس مایل استون های تعریف شده برای هر پرونده­ خرید
 • گزارش جامع از کلیه اطلاعات قراردادها به تفکیک شاخص ارزیابی
 • گزارش گیری از تامین‌کنندگان بر اساس گروه­ های تعریف شده
 • گزارش جامع از کلیه مراحل پرداخت قراردادهای ارزی و ریالی
 • گزارش استعلام اعتبار بر اساس ابلاغ اعتبار
 • گزارش گردش اسناد غیر قطعی
 • گزارش گیری از کلیه اسناد بر اساس وضعیت آنها در بازه زمانی دلخواه
 • گزارش خلاصه وضعیت قرارداد
 • قابلیت گزارش گیری متنوع با گزارش ساز پویا
 • امکان ذخیره سازی گزارشات در قالب های مختلف (Excel,PDF,Word,HTML,Tiff,CSV و ...)

 

نیاز به اطلاعات بیشتری دارید؟

به منظور آشنایی بیشتر با محیط و امکانات سامانه های راهبران میتوانید با ما تماس بگیرید، کاتالوگ محصولات را مطالعه نمایید یا در جلسه دمو شرکت فرمایید.

  دانلود کاتالوگ   فرم جلسه دمو