سازمان ها همیشه با تقاضای انطباق با الزامات برنامه روبرو هستند و در نتیجه مدیران مالی نیازمند کنترل های مالی قابل مشاهده در سراسر سیستم ها، افراد و سازمان می‌باشند. ثبت دقیق اطلاعات و کنترل بودجه تخصیص داده شده در سازمان‌ها، مستلزم نظارت و کارشناسی کامل و دقیق بر عملکرد مالی می‌باشد تا منابع تخصیصی در راستای اهداف تعیین شده مصرف شوند و انحرافی از مسیرهای پیش بینی شده نداشته باشند. سامانه بودجه و اعتبارات راهبران، تمامی امور محاسباتی تخصیص و کنترل اعتبارات را انجام داده و موجبات مدیریت یکپارچه منابع مالی سازمان را فراهم می آورد.

قابلیت های سامانه بودجه و اعتبارات

 • امکان تعریف سرفصل های اعتباری
 • امکان تعریف حساب های مکمل شامل مرکز هزینه و پروژه
 • امکان تعریف انواع مختلف بودجه روی ردیف های اعتباری
 • امکان تعریف نسخ مختلف بودجه و اعمال تغییرات با حفظ سوابق قبلی
 • امکان تعریف موافقت نامه به ازای مراکز هزینه و پروژه
 • امکان تعریف ابلاغ به ازای مراکز هزینه و پروژه جهت استفاده در سامانه خرید
 • کنترل مانده ابلاغ و ردیف اعتباری در زمان ثبت سند هزینه
 • امکان تایید موقت و دائم بودجه مصوب، موافقت نامه و ابلاغ با تعریف سطوح دسترسی به هریک از عملیات های مذکور براساس بازه مبلغ
 • گزارش استعلام اعتبار
 • گزارش های سیستمی بر حسب طبقه بندی های بودجه‌ای نظیر برنامه، ردیف، فعالیت
 • گزارش باقیمانده مبلغ بودجه مصوب نسبت به موافقت نامه، باقیمانده مبلغ موافقت نامه نسبت به ابلاغ
 • گزارش عملکرد فعالیت های همه ردیف های اعتباری مراکز
 • گزارش های متنوع عملکرد براساس حساب های مکمل
 • قابلیت گزارش گیری متنوع با گزارش ساز پویا
 • امکان ذخیره سازی گزارشات در قالب های مختلف (Excel,PDF,Word,HTML,Tiff,CSV و ...)

نیاز به اطلاعات بیشتری دارید؟

به منظور آشنایی بیشتر با محیط و امکانات سامانه های راهبران میتوانید با ما تماس بگیرید، کاتالوگ محصولات را مطالعه نمایید یا در جلسه دمو شرکت فرمایید.

  دانلود کاتالوگ   فرم جلسه دمو