آموزش و توسعه کارکنان با توجه به تغییرات مکرر در ماهیت و محتوای مشاغل، از ضروریات هر سازمانی است. این وظیفه مهم از زمانی که افراد وارد سازمان می شوند شروع شده و در تمام مسیر شغلی آنها ادامه می یابد. امروزه آموزش و ارتقاء سطح دانش منابع انسانی، یکی از فعالیت‌های کلیدی در مسیر رشد سازمان‌ها به شمار می‌رود. سامانه آموزش راهبران این امکان را به مدیران منابع انسانی می‌دهد تا فرآیند آموزش سازمان شامل نیازسنجی آموزشی، برنامه‌ریزی، اجرای برنامه، ارزیابی دوره و در نهایت ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی، به صورت کامل مکانیزه شود. و به سازمان ها کمک می کند تا نیازهای شایستگی کارکنان خود را بررسی و ملاحظه کنند و کارکنان را از نیازهای آموزشی خود و برنامه های آموزشی سازمان مطلع گردانند. از دیگر اهداف اصلی بهره گیری از این سامانه، تطبیق برنامه ها و فرآیندهای آموزشی با نیازهای کارکنان جهت اشتغال در پست های مورد تصدی و یا پیش نیازهای مربوط به ارتقاء پست می‌باشد.

قابلیت های سامانه آموزش

  • امکان ثبت نیازهای آموزشی واحدهای سازمان به صورت دوره ای
  • امکان ثبت نیازهای آموزشی مشاغل
  • امکان تعریف دوره های آموزشی، سرفصل دروس، اساتید دروس و سوالات دوره ها
  • ثبت اطلاعات زمانی و هزینه ای دوره های آموزشی
  • امکان ایجاد دوره های خارج از شرکت
  • ثبت نام داوطلبان در دوره های مجاز
  • ثبت اطلاعات حضور و غیاب و نمرات دوره ها
  • قابلیت ایجاد سمینارهای آموزشی و تخصیص افراد به آنها
  • ارزشیابی دوره ها توسط شرکت کنندگان دوره

نیاز به اطلاعات بیشتری دارید؟

به منظور آشنایی بیشتر با محیط و امکانات سامانه های راهبران میتوانید با ما تماس بگیرید، کاتالوگ محصولات را مطالعه نمایید یا در جلسه دمو شرکت فرمایید.

  دانلود کاتالوگ   فرم جلسه دمو