یکپارچگی داده ها

یکپارچه­ سازی حداکثری داده­ های مرتبط با منابع انسانی و تبدیل آنها به اطلاعات و دانش مورد نیاز جهت ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری

گزارشات جامع

کمک به برنامه ریزی دقیق با بهره گیری از گزارشات جامع

حذف مستندسازی موازی

حذف ثبت اطلاعات و مستندسازی موازی در بخش‌های مختلف سازمانی

از جذب تا بازنشستگی

پوشش تمامی فرایندهای مدیریت منابع انسانی از جذب و استخدام تا پایان خدمت و بازنشستگی

افزایش همکاری

افزایش همکاری‌های میان‌بخشی با دسترسی به اطلاعات یکپارچه سازمانی

انجام تمامی فرایندهای روزانه

انجام نظام مند فرایندهای روزانه حوزه منابع انسانی به منظور کاهش حجم کاری و کمک به مدیران جهت تمرکز بیشتر بر روی اقدامات راهبردی

    یكی از ابزارهای مهم برای ایجاد تحول و بقای سازمان و رسیدن به هدفها و رسالت‌های موردنظر، منابع انسانی است، جهانی شدن، کمبود نیروی کار ماهر و متعهد، هرم تصمیم گیری، عدم شناخت نیاز کارکنان، بی برنامگی، عدم شایسته سالاری، تبعیض، بهره وری ناکافی منابع انسانی، بی انگیزگی، عدم مشارکت کارکنان، ترک همکاری کارکنان باسابقه از جمله چالش های پیش روی مدیران منابع انسانی در سازمان است.. راهبران با مطالعه و تحلیل فرایندهای سازمان­های بزرگ و با بهره گیری از بهترین تجربیات این حوزه، راهکار یکپارچه مدیریت منابع انسانی خود را عرضه می­نماید. این راهکار، میتواند پاسخگوی چالش‌های فراروی مدیران منابع انسانی قرار گیرد و‌ بستر مناسبی را برای تصمیمات مهم مدیریتی در خصوص سازمان و برنامه‌ریزی منابع انسانی فراهم آورد.

کاتالوگ: PDF icon HR.pdf