برنامه ریزی فرایند خرید

برنامه‌ریزی و سامان‌دهی فرآیند خرید و تأمین کالا

مدیریت تامین کنندگان

توسعه روابط مشارکتی و پایدار با تأمین‌کنندگان

یکپارچه سازی فرایند

مکانیزه کردن و یکپارچه‌سازی فرآیند‌ها از درخواست تا تأمین کالا

یکسان سازی قراردادها

یکسان‌سازی و مدیریت متمرکز قراردادها

سامان دهی فرایند فروش

سامان دهی و یکپارچه سازی رویه های فروش درسازمان

وقتی در موجودی انبار اشتباهی رخ می‌دهد سایر فرایندها نیز دچار مشکل می‌شود. حتی ممکن است عملیات فروش به دلیل نبود کالای آماده جهت عرضه دچار مشکل شود. هزینه سالانه نگهداری کالا در انبار به طور معمول حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد از متوسط ارزش موجودی انبار است و غالباً وضعیت نقدینگی کسب و کار با محصولاتی که به فروش نرفته ارتباط تنگاتنگی دارد. مدیریت بهینه فرآیند فروش، می‌تواند نقش به‌سزایی در حفظ مشتری به عنوان یک مشتری وفادار داشته باشد. راهبران با مطالعه و تحلیل دقیق فرآیندهای بازرگانی سازمان‌های بزرگ و با به‌کارگیری بهترین تجربیات موجود در این حوزه، راهکار یکپارچه بازرگانی خود را عرضه می‌نماید. این راهکار، پاسخگوی چالش‌های فراروی مدیران بازرگانی سازمان‌هاست و می‌تواند به شیوه‌ای جامع، مشکلات این حوزه را ساماندهی نماید

کاتالوگ: PDF icon Commercial.pdf