مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
میزان آشنایی با زبان خارجی
انتخاب شغل
در صورتی که لیست مشاغل بالا شغل مورد نظر شما را نداشته،‌در فیلد بالا شغل مورد نظر خود را وارد نمایید
اگر تمایل دارید می توانید مبلغ مورد نظر خود را وارد نمایید.
در فیلد بالا رزومه خود را ضمیمه نمایید.
فایل‌ها باید کوچکتر از 3 مگابایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: pdf doc docx rar zip.